Giới thiệu

BPO (Business Process Outsourcing) là khái niệm mô tả việc sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự triển khai trong tổ chức (in-house) nhằm giảm chi.... .
Trong viễn cảnh thương mại hóa toàn cầu như ngày nay, việc “gia công xử lý dữ liệu” đã...
. .
Doanh nghiệp luôn muốn tối ưu hóa các công đoạn quản lý nhằm giảm chi phí, tiết kiệm thời...
. .
Những công việc liên quan tới quản trị nhân sự trong doanh nghiệp là một khối lượng công...
. .
Dự án Ứng dụng CNTT đáp ứng quản lý  thuế thu nhập cá nhân là một trong những dự án CNTT trọng điểm của... . .
Dự án giúp đối tác tiết kiệm tới 20% chi phí nhờ vào lợi thế giá cả của offshore, công cụ và giải pháp IT hỗ... . .